Loading...
Bliv medlem 2018-02-19T08:51:49+00:00

Som medlem af Dansk Hestemassørforening, får du først og fremmest mulighed for sparring og erfaringsudveksling med andre erfarne, uddannede og interesserede hestemassører. Desuden får du:

Mød et medlem

Sandra er professionel hestemassør og medlem af DHMF. 
Hør hende kort fortælle om, hvorfor hun valgte at blive medlem, og hvad hun får ud af medlemskabet.

Priser

Som uddannet massør får du alle medlemsfordelene, og du optages automatisk i vores fælles forsikringsaftale hos TRYG forsikring. På denne måde kan vi som forening garantere overfor kunderne, at vores massører er basis ansvarsforsikret. Forsikringen betales seperat ved siden af medlemskontigent, og udregnes efter antal arbejdstimer. Se mere under forsikring længere nede.

Er du under uddannelse til massør, kan du som medlem indgå i vores mentorordning, kaldet “føl ordningen”, hvor du kan komme med en uddannet massør ud. Se mere under følordning længere nede.

Ved indmeldelse efter 1. december dækker betalingen af medlemskab følgende kalenderår.

Medlemskab
UDDANNET MASSØR


600kr

Hertil kommer ansvarsforsikringen

Bliv medlem

Medlemskab
FØLORDNING


300kr

Er du under uddannelse?
Bliv føl og indgå i vores mentorordning!

Bliv føl

Forsikring

Som medlem er du dækket af en ansvarsforsikring hos TRYG forsikring. Ansvarsforsikringen er obligatorisk for alle medlemmer, for at foreningen kan garantere overfor kunderne, at vores massører er basis ansvarsforsikret.

Ansvarsforsikringen er der for dig og hesteejeren, hvis der skulle opstå noget under en behandling. Den dækker dog ikke hvis der sker skade på dig selv. Her skal din ulykkesforsikring dække. Skulle du være uheldig, er der også retshjælp inkluderet i forsikringen. Prisen på forsikringen afhænger af hvor mange timer du arbejder om ugen. Se herunder.

Vær opmærksom på at ansvarsforsikringen kun dækker almindelige massagebehandling, og ikke andre former for behandlinger som fx akkupressur, ET, KST, laserterapi, osteopati m.m. Samt føl under uddannelse.

Ansvarsforsikringen betales fra den måned du melder dig ind i foreningen. Medlemskab og forsikring er først gældende fra den dag vi har modtaget indbetalingen.

Ansvarsforsikringen dækker:

  • Uddannede massørers erstatningsansvar for skade på dyr, personer eller ting, hvis skaden sker under massørens arbejde
  • Erstatningsansvar som massøren bliver pålagt, som ejer eller bruger af en bygning eller grundareal, der benyttes under massørens arbejde
  • Tab af hestens værdi som følge af behandlingen

Gruppe 1


700kr

0 – 10 timer pr. uge

BLIV MEDLEM

Gruppe 2


1300kr

10.1 – 20 timer pr. uge

BLIV MEDLEM

Gruppe 3


1850kr

20.1 -fuldtid

BLIV MEDLEM

Følordningen

DHMF tilbyder massører under uddannelse mulighed for at deltage i en “følordning”.
Her har du mulighed for at følge en praktiserende hestemassør, få sparring, spørge til råds, drøfte cases eller andet du er i tvivl om under din uddannelse. Massøren vil altså fungere som en mentor for dig. Derudover har du mulighed for at deltage i vores kurser og temadage.

For at blive optaget i følordningen skal du fremsende bevis på at du har deltaget i et eller flere kurser i hestemassage fra et af de godkendte uddannelsessteder.

For mere information ellers spørgsmål er du velkommen til at kontakte følansvarlige Kristina Rødskov Jensen

BLIV FØL

Krav

For at blive medlem skal du opfylde nogle krav i forhold til uddannelse.

  • Er undervist i hestens muskelanatomi, fysiologi, skelet og ledlære
  • Er undervist i hestens biomekanik, bevægelsesmønster og træningslære
  • Er undervist i forskellige massageteknikker og deres brug
  • Er undervist i palpation, stresspunktbehandling og stretching teknikker
  • Har haft minimum 100 praktiske timer inden eksamen
  • Har bestået både den teoretiske og praktiske eksamen

Derudover skal du som medlem følge foreningens etiske regler, føre journal, være forsikret og har tavshedspligt.

BLIV MEDLEM
UDMELDELSE